Rejestracja On-line

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line:                                

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

CZYM JEST BADANIE USG Z KONTRASTEM?
Badanie CEUS (ang. contrast enhanced ultrasound) jest badaniem ultrasonograficznym z podaniem środka kontrastującego, który ma na celu uwidocznić zmiany w narządach tj. wątrobie, nerkach, ale również w śledzionie i trzustce. Lekarz pod kontrolą USG w czasie rzeczywistym ocenia charakterystykę wzmocnienia kontrastowego zmiany. Badanie USG oraz podawany dożylnie kontrast są bezpieczne. Bardzo rzadkimi skutkami ubocznymi obserwowanymi przy kontraście CEUS mogą być łagodne reakcje uczuleniowe jak swędzenie. CEUS jest badaniem wysoce dokładnym. W ocenie zmian w obrębie wątroby, trzustki, nerek i śledziony z powodzeniem zastępuje inne badania radiologiczne jak: rezonans magnetyczny (MR) czy tomografia komputerowa (TK).

 

ZAKRES BADANIA
USG z kontrastem wątroby oraz nerek. Najczęściej przeprowadzanym badaniem jest CEUS wątroby, w celu oceny zmian ogniskowych tzw. guzów wątroby. Badanie pozwala na określenie charakteru zmiany: złośliwa czy łagodna. Dodatkowo CEUS jest przydatny w wykrywaniu przerzutów do wątroby pochodzących z nowotworów w innej lokalizacji.

 

JAKIE BADANIA MOŻE ZASTĘPOWAĆ?
Badanie USG z podaniem kontrastu (CEUS) może być uzupełnieniem lub zastępować w określonych przypadkach badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W przeciwieństwie do badań TK, badanie CEUS nie wykorzystuje promieniowania jonizującego dlatego jest całkowicie bezpieczne. Nie jest przeciwskazaniem obecność metalowych implantów. Podawany podczas badania kontrast jest nieszkodliwy, w przeciwieństwie do kontrastów podawanych podczas MRI, który może wywoływać reakcje uczuleniowe oraz obciążać nerki.

 

KWALIFIKACJA DO BADANIA
Do badania USG z kontrastem (CEUS) kwalifikuje lekarz, nawet bezpośrednio przed samym podaniem kontrastu! Zawsze mnleży przedstawić lekarzowi dotychczasowe badania USG, dokumentację medyczną schorzenia i inne przeprowadzone badania diagnostyczne. Badaniu poddawane są tylko i wyłączenie osoby dorosłe.

 

PRZEBIEG ZABIEGU

Do badania wykorzystywany jest środek kontrastujący podawany dożylnie, przez założoną kaniulę dożylną (tzw. venflon). W tym czasie pacjent w pozycji leżącej zostaje poddany diagnostyce. Lekarz głowicą USG nagrywa poszczególne fazy unaczynienia zmiany chorobowej. Po zakończeniu badania lekarz musi dokładnie przeanalizować nagrania.

 

PRZYGOTOWANIE DO USG Z KONTRASTEM
Do badania USG z kontrastem należy zgłosić się na czczo (nie spożywać posiłków). Bardzo ważny jest wcześniejszy wywiad z pacjentem, który określi ewentualne badania, które należy wykonać przed zabiegiem.

 

KTO WYKONUJE BADANIE CEUS

Lek. Krzysztof Kansy – doświadczony diagnosta USG, trener i szkoleniowiec z dziedziny ultrasonografii. Dzięki USG diagnozuje patologie i ocenia struktury narządów wewnętrznych.

USG Z KONTRASTEM (CEUS)