Rejestracja On-line

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line:                                

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

CZYM JEST BADANIE USG Z KONTRASTEM?
Badanie CEUS (ang. contrast enhanced ultrasound) jest badaniem ultrasonograficznym z podaniem środka kontrastującego, który ma na celu uwidocznić struktury narządów tj. wątroba, trzustka, nerki i śledziona. Pod kontrolą USG lekarz ocenia diagnozowaną zmianę chorobową. Specjalista może w czasie rzeczywistym, pod kontrolą USG ocenić zmiany ogniskowe np. w wątrobie. Badanie USG oraz podawany dożylnie kontrast są bezpieczne. Bardzo rzadkimi skutkami ubocznymi obserwowanymi przy kontraście CEUS mogą być łagodne reakcje uczuleniowe. CEUS jest badaniem wysoce dokładnym. W ocenie zmian w obrębie wątroby, trzustki, nerek i śledziony z powodzeniem zastępuje inne badania radiologiczne jak: rezonans magnetyczny (MR) czy tomografia komputerowa (TK).

 

ZAKRES BADANIA
USG z kontrastem wątroby, trzustki, nerki, śledziony. Najczęściej przeprowadzanym badaniem jest CEUS wątroby, w celu oceny zmian ogniskowych tzw. guzów wątroby. Badanie pozwala na określenie charakteru zmiany: złośliwa, czy łagodna. Dodatkowo CEUS jest przydatny w wykrywaniu przerzutów do wątroby pochodzących z nowotworów w innej lokalizacji.

 

JAKIE BADANIA MOŻE ZASTĘPOWAĆ?
Badanie USG z podaniem kontrastu CEUS może być uzupełnieniem lub zastępować w określonych przypadkach badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W przeciwieństwie do badań TK, badanie CEUS nie wykorzystuje promieniowania jonizującego. Nie jest przeciwskazaniem obecność metalowych implantów. Podawany podczas badania kontrast jest prawie nieszkodliwy, w przeciwieństwie do kontrastów podawanych podczas MRI, który może wywoływać reakcje uczuleniowe oraz obciążać nerki.

 

KWALIFIKACJA DO BADANIA
Do badania USG z kontrastem (CEUS) kwalifikuje lekarz. Należy przedstawić lekarzowi dotychczasowe badania USG, dokumentację medyczną schorzenia i inne przeprowadzone badania diagnostyczne. Badaniu poddawane są tylko i wyłączenie osoby dorosłe.

 

PRZEBIEG ZABIEGU

Do badania wykorzystywany jest środek kontrastujący podawany dożylnie, przez założoną kaniulę dożylną (tzw. venflon). W tym czasie pacjent w pozycji leżącej zostaje poddany diagnostyce. Lekarz głowicą USG nagrywa poszczególne fazy unaczynienia zmiany chorobowej. Po zakończeniu badania lekarz musi dokładnie przeanalizować nagrania.

 

PRZYGOTOWANIE DO USG Z KONTRASTEM
Do badania USG z kontrastem należy zgłosić się na czczo (nie spożywać posiłków i nie pić napojów). Bardzo ważny jest wcześniejszy wywiad z pacjentem, który określi ewentualne badania, które należy wykonać przed zabiegiem.

 

KTO WYKONUJE BADANIE CEUS

Lek. Krzysztof Kansy – doświadczony diagnosta USG, trener i szkoleniowiec z dziedziny ultrasonografii. Dzięki USG diagnozuje patologie i ocenia struktury narządów wewnętrznych.

USG Z KONTRASTEM (CEUS)