Rejestracja On-line

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line:                                

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Powrót do menu

Nasze usługi

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Psycholog bada zachowanie i psychikę człowieka, zwracając uwagę na zmiany, jakie zachodzą w czasie zderzenia ze światem zewnętrznym oraz pod wpływem interakcji międzyludzkich. Celem konsultacji i porad jest poprawa jakości życia, znalezienie przyczyn problemów, poszukiwanie wewnętrznej siły do stawiania czoła wyzwaniom  oraz nakierowanie na odpowiednią ścieżkę wychodzenia z problemów, czy konfliktów.

Terapia par 
Skierowana jest zarówno do osób pozostających w związkach formalnych jak i nieformalnych oraz do par mężczyzn i kobiet, jak i par jednopłciowych. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji czy polepszenie komunikacji między partnerami. Terapię par może prowadzić jeden lub dwóch terapeutów. Sesje, czyli spotkania pary z psychoterapeutą mogą być dłuższe niż w przypadku terapii indywidualnej i trwają zwykle od 50 minut do półtorej godziny (w zależności od stylu pracy terapeuty i umowy z daną parą).

Częstym elementem pogarszającym funkcjonowanie w parze jest odmienne postrzeganie zadań czy tak zwanego rozkładu sił w relacji. Pary zgłaszające się po pomoc mogą przeżywać różnego typu dylematy związane z brakiem równowagi w relacji: np. jedna z osób w parze czuje, że jej potrzeby są niezauważane lub umniejszane, różny jest poziom zaabsorbowania pracą zawodową oraz obowiązkami domowymi, jeden z partnerów czuje, że zawsze udziela wsparcia emocjonalnego drugiemu. Zadaniem terapii par jest wtedy przywrócenie harmonii w relacji, znalezienie sposobu na funkcjonowanie akceptowalne dla obojga/obu partnerów, a niekiedy wsparcie w rozstaniu się, jeśli partnerzy podejmą taką decyzję.

Psychoterapia indywidualna 
To cykl regularnych spotkań pacjenta i psychoterapeuty. W trakcie spotkań, poprzez rozmowę uzyskujemy lepsze rozumienie siebie, własnych potrzeb, emocji, wokół których koncentruje się nasze cierpienie lub problem. Terapia poprzedzona jest 2-4 spotkaniami konsultacyjnymi, które służą określeniu problemu, celu terapii. Służy również do tego, aby upewnić się, czy psychoterapia indywidualna jest najlepszą formą pomocy w danej sytuacji. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu lub częściej – jeśli jest taka potrzeba.

Psychoonkologia

Pomoc zarówno w czasie trwania choroby onkologicznej, jak i po zakończeniu leczenia dla pacjenta onkologicznego i jego rodziny. Psychoonkologia zakłada ścisły związek pomiędzy psychiką, a kondycja fizyczną organizmu. Pozostawanie w silnym stresie przez dłuższy czas utrudnia organizmowi proces leczenia i powrót do zdrowia. Obniżenie stresu, przywrócenie równowagi psychicznej i uaktywnienie wewnętrznych zasobów osób chorujących poprawia ich stan psychiczny, wpływając jednocześnie na proces leczenia.

Zadaniem psychoonkologa jest towarzyszenie i wspieranie osób chorujących oraz ich bliskich w trakcie całej drogi przez chorobę. Wsparcie może oznaczać pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, w pracy nad minimalizowaniem negatywnych skutków, jakie niesie ona za sobą w kontekście psychiki pacjenta, czy budowaniu całego systemu wparcia, zarówno wewnętrznego – poczucie wartości, optymizmu, kreatywności, poczucia humoru – jak i zewnętrznego – rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Oznacza również edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz samopoczucia, takich jak : wizualizacja, relaksacja lub nauka oddychania

Konsultacja, porada psychologiczna

Jest to jedno lub kilka spotkań, w czasie których poszukujemy  wraz z pacjentem odpowiedzi na nurtujące pytania. Szukamy wskazówek, jak sobie z nimi poradzić. Określamy, czy dany problem nadaje się na terapię. Rozmowa o swoich problemach pozwala zdystansować się do problemu i zobaczyć możliwe rozwiązania. Niekiedy konsultacja jest równocześnie wstępem do terapii. Czas konsultacji 50 min.

Konsultacja/porada psychologiczna
Konsultacja psychoonkologiczna
Terapia indywidualna
Terapia par

NASI SPECJALIŚCI:

Mgr Joanna Narolewska