Rejestracja On-line

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line:                                

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

NA CZYM POLEGA
Biopsję gruboigłową wykonuje się, by wykluczyć/potwierdzić obecność zmian nowotworowych lub określić typ nowotworu przed planowanym leczeniem. Zabieg przeprowadzany jest przez lekarza w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą USG. Podczas badania pobiera się fragment tkanki (np. z gruczołu piersiowego) przy pomocy igły o odpowiedniej grubości. Pozyskany w ten sposób materiał poddawany jest badaniu histopatologicznemu.

 

PRZED ZABIEGIEM
Należy przedstawić lekarzowi wyniki krzepliwości krwi, poinformować o przyjmowanych lekach przeciwzakrzepowych oraz innych preparatach przyjmowanych na stałe.

 

DALSZE POSTĘPOWANIE
Jeśli zachodzi taka potrzeba, kierujemy na dalszą diagnostykę, do specjalistów lub do konkretnych ośrodków specjalizujących się w danej patologii.

 

KTO WYKONUJE BADANIE
Lek. Krzysztof Kansy – doświadczony diagnosta USG, trener i szkoleniowiec z dziedziny ultrasonografii. Dzięki USG diagnozuje patologie i ocenia struktury narządów wewnętrznych.

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI