Rejestracja On-line

Wdrożenie strony: 503 780 551

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line:                                

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

NA CZYM POLEGA
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG polega na wprowadzeniu cienkiej igły przez skórę i pobraniu materiału/komórek ze zmiany podejrzanej chorobowo. Miejsce wkłucia dezynfekuje się, lekarz na bieżąco kontroluje miejsce położenia igły pod kontrolą USG.

 

PRZED ZABIEGIEM
Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach przeciwzakrzepowych oraz o wszystkich preparatach przyjmowanych na stałe.

 

DALSZE POSTĘPOWANIE
Jeśli zachodzi taka potrzeba, kierujemy na dalszą diagnostykę, do specjalistów lub do konkretnych ośrodków specjalizujących się w danej patologii.

 

KTO WYKONUJE BADANIE
Lek. Krzysztof Kansy – doświadczony diagnosta USG, trener i szkoleniowiec z dziedziny ultrasonografii. Dzięki USG diagnozuje patologie i ocenia struktury narządów wewnętrznych.

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA